Maria Landin 2020-04-21

En källa som man nog inte tänker så mycket på är de digitaliserade dagstidningarna som finns på Kungliga biblioteket. De är sökbara via denna länk: https://tidningar.kb.se/

KB har mikrofilmat dagstidningar ända sedan 1940-talet. År 2014 började man digitalisera tidningar och i dagsläget är man uppe i 27 miljoner sidor. Det är material från 1600-talet och framåt. De tidningar som inte är digitaliserade finns att läsa på KB i deras mikrofilmsläsesal.

Vad kan man då hitta i dagstidningarna? Ja, ungefär som idag – stort och smått. Skillnaden är kanske att man skrev om samma saker i tidningar över hela landet. Om det skett en olycka i Stockholm skrev man även om den i Hultfredsposten och Borlänge tidning. Även sådant som var av mer lokal natur kunde rapporteras om i någon annan del av landet. Det här gör att man kan få lite olika information om samma sak beroende på vilken tidning man läser. Det gör också att man kan få en fylligare historia.

Själv har jag använt mig av tidningsarkivet främst när jag letat efter rapportering om olika sorters brott. Det finns ofta en rubrik i tidningen som heter ”Rättegångssaker”. Men man kan söka på personer, yrken och orter eller lite vad man vill.

Hur man söker

Det man ska tänka på är att materialet är scannat och text-tolkat av ett program så det blir inte alltid rätt tolkat.

Använd länken ovan för att komma till denna sida

Skriv in det du söker. Jag valde Hjalmar Sjögren som har Nynäshamnsanknytning. För att begränsa sökningen till rätt person satte jag namnet inom ”-tecken. Annars riskerar man att få med alla Hjalmar och alla Sjögren.

När man så tryckt på sök kommer man till nedanstående sida. Där kan man begränsa tidsperioden om man vill i datumrutorna. Man kanske bara vill se vad som skrivits under en begränsad period. Bra att avgränsa med om man söker en viss händelse.

Där kan man också se antalet träffar. Under den raden kommer själva tidningarna, se nästa bild.

Detta är bara ett utsnitt av sidan. Under varje tidningsbild står en resumé om vad artikeln handlar om. Aktuell artikel är också gulmarkerad och namnet Hjalmar Sjögren rosamarkerat. De två vita sidorna nedan är upphovsrättsskyddat material och går inte att läsa.

Vi tar exemplet Borlänge tidning 1896-01-25. Klicka på tidningsbilden.

Och denna sida kommer upp. Ställ dig med pekaren över texten och den blir ett förstoringsglas. Klicka , och du får upp hela sidan. Då finns också ett + och – tecken i nedre högra hörnet. Med hjälp av + kan du förstora texten och läsa. När du läst färdigt så klickar du på det vita krysset i översta högra hörnet på det svarta två gånger, så kommer du tillbaka till sidan med många tidningsbilder.

Lycka till!

Maria Landin 2020-04-21