Vill du bli medlem i föreningen? Välkommen!

• Skicka ett mejl till oss med namn, telefonnummer och adress (info@nynasgenealoger.se)

• Bankgiro 104-37 36 (OBS! märk med namn så att vi vet att pengarna kommer från just dig)

• Avgift: 150 kronor per år.

Vi brukar ha åtta medlemsmöten per år (inklusive årsmötet i februari). Vi anordnar också aktiviteter och håller kurser.