Nynäshamns Släktforskarförening, en kort historik!

Föreningen bildades den 22 september 2012 då Hans-Peter Stülten hade bjudit in intresserade till ett möte i konsthallen på Nynäshamns Bibliotek. Han hade haft några kurser i släktforskning på PRO och där hade man pratat om att det saknades en släktforskarförening i Nynäshamn. Så det blev en inbjudan i Nynäshamns Posten för att se hur stort intresset var.

Hans-Peter trodde att det skulle komma en tjugo-trettio personer. Det kom fler än femtio, så intresset fanns.

De församlade kom fram till att det skulle bildas en släktforskarförening. Det diskuterades vad den skulle heta, flera förslag kom fram: Södertörns släktforskare, Nynäshamns genealogiska förening och slutligen Nynäshamns Släktforskarförening vilket blev det namn som föreningen fick.

Det valdes en interimsstyrelse att fungera fram till nästa ordinarie årsmöte. Den kom att bestå av Hans-Peter Stülten, ordförande, Lilian Granström, kassör och Helene Skoglund, sekreterare. Det beslutades även att man skulle anta Sveriges Släktforskarförbunds normalstadgar samt söka anslutning till förbundet.

Det första ordinarie mötet hölls i oktober på Vikingavägen 15 i Nynäshamn men därefter flyttade man till en lokal på Sigyns Väg 12A där man höll hus i några år.

På de första mötena kom det även fram önskemål om att ha kurser i släktforskning och i handskriftsläsning.

Föreningen inledde tidigt ett samarbete med ABF för kursverksamhet och är i dag en medlemsorganisation i ABF.

Peter Sjölund berättade om DNA april 2015 foto copyright © Helene Skoglund

Vi har sedan starten haft kurser i släktforskning med i princip en nybörjarkurs vår och höst. Vi har haft kurser i handskriftsläsning, i programmet Disgen och i tolkning av DNA resultat och hur man gör en släktbok i PowerPoint.

En lördag 2014 hade vi en intensivkurs för en 8-10 medlemmar i hur man hanterar kartor i Disgen.

Till släktforskardagarna i Nyköping 2015 arrangerade vi i samarbete med Kerstins Taxi, Sorunda en resa för ett trettiotal intresserade Nynäshamnare.

Under våren 2016 hade vi ett heldagsseminarium med Magnus Bäckmark om hur vi skulle tolka de DNA-svar vi hade fått efter Peter Sjölunds besök.

Föreningen har även i stort sedan starten varit engagerad i Sveriges Släktforskarförbunds projekt ”Namn åt de döda”, ett projekt som har resulterat i än så länge 7 DVD skivor med register över avlidna i Sverige, numera från 1860 – 2016.

I början hade vi våra kurser i PRO lokalen Kontakten på Centralgatan, men har numera kurserna i ABF-lokalen, Skolgatan 1

Vi har sedan starten haft medlemsmöte varje månad utom januari och sommarmånaderna juni, juli och augusti.

Vi har behandlat många ämnen på våra möten, det har varit torp på Järflotta, hur man gör en släktbok i PowerPoint, Valloner och Estlands-svenskar för att nämna några utöver det som har nämnts ovan. Över lag har vi haft mycket bra och duktiga föreläsare genom åren, detta oavsett om det har varit interna eller externa föreläsare. Mötena brukar vara mycket välbesökta med ca fyrtio till femtio medlemmar varje gång.

Vi har även deltagit i de återkommande arrangemang Släktforskningens dag på våren och Arkivens dag på hösten samt deltagit i kommunens ”föreningsdag” i Svandammsparken de år den har arrangerats. Oftast har det varit fint väder på föreningsdagen, men 2016 höll vi på att blåsa bort.

Föreningsdagen 2016 Copyright©Helene Skoglund

Arkivens dag 2016 Copyright©Helene Skoglund

På de senare år har vi ställt upp som ””jourhavande släktforskare”” på Nynäshamns bibliotek en lördag i månaden för att hjälpa allmänheten med frågor om släktforskning.

Föreningen kan glädja sig över att den sedan starten ständigt har växt och i dag har ca. 140 medlemmar. Intresset för släktforskning har ständigt ökat, inte minst till följd av det populära program som går på tv, som till exempel ””Vem tror du att du är”.