2022-01-27 Maria Landin

En ofta förbisedd källa för släkt- och hembygdsforskare är de historiska kartorna. Jag tror att de flesta människor är fascinerade av kartor. Man kan titta på dem länge även om man inte har någon anknytning till platsen.

De historiska kartorna är, förutom att de är väldigt vackra, också mycket innehållsrika. Jag har valt ut några kartor från Sorunda socken för att illustrera vad man kan hitta när man söker uppgifter om sina släktingar eller sin by. Till kartorna finns kortare eller längre beskrivningar. Man ska inte glömma bort att klicka sig vidare i beskrivningen för det är där man hittar uppgifter om byns gårdar, dess ägare och andra uppgifter man kan ha nytta av.

På den geometriska delinationen 1638 för Stenby ser man tre gårdar i byn, de är ganska oansenliga. Den viktigaste upplysningen här är hur man nyttjat ån och vattenkraften. Kvarnhusen är överdådiga i storlek om man jämför med bostadshusen. Det finns också en beskrivning till kartan som berättar att F är en sågkvarn som tillhör kronan, G är en såg- och mjölkvarn som hör till Fituna och H är en mjölkvarn till kronan. Notera också den vackra kompassrosen.

Karta 1

Nästa karta är ett utsnitt från en skattläggningsberedning över Stenby, gjord av lantmätaren Erik Agner 1696. Där kan man se att det fortfarande fanns tre gårdar i byn; A, B och C. Husen är ritade i detalj, det finns flera skorstenar. På det mittersta huset ryker det till och med i den ena skorstenen. Antalet skorstenar visar antalet ägare i gården, antalet ”rökar”, alltså antalet hushåll. Man ser också två kvarnställen. Vattenhjulen är utritade. Varje siffra på kartan motsvarar en siffra i beskrivningen till kartan som anger vad det är för mark och övriga förhållanden.

Karta 2

Går vi längre fram i tiden blir informationen kopplad till kartorna mer detaljerad. Exemplet visar en rågångsåtgärd/delning i Trollsta by 1755. Här kan man utläsa att bönderna i byn heter Per Mattsson, Per Ersson, Per Persson, Olof Nilsson, Erik Larsson, Per Carlsson och Lars Hansson. Kartan visar hur byns mark ska delas dem emellan. Man kan också se ett antal så kallade smånamn, t ex Qwarn-Kiusan, Morängen och Kampkärret. När delningen var fastställd har bönderna undertecknat med sina bomärken. Se där kanske du fick din anfaders ”namnteckning”.

Karta 3 och 4

Utsnitt av kartan som visar smånamn i Trollsta

Karta 5

Undertecknande med bomärken.

Storskiftet 1767 och 1770

På kartan över Torps bys storskifte 1767 och 1770, gjord av lantmätare Gabriel Boding ser man alla ägorna över Torps by. Man ser de välbyggda gårdarna med bokstäverna A – F och sedan kan man återfinna alla skiften med samma bokstäver i åkrarna. Till exempel smala remsor ner i Norra Dyen, nästan lika som idag. Fattigstugan ligger på samma plats som idag men då på prästens svinvall. I högra hörnet skymtar torpet Påtåker. Ägare till gårdarna i byn var Olof Andersson, Carin Andersdotter, Anders Persson, Olof Persson, Anders Andersson och Anders Persson, bröderna Holwaster och Nils Persöner och Lars Persson.

Karta 6

Länkar och ytterligare information.

Lantmäteriet har gjort om sidan Historiska kartor så att det ska bli lättare att söka. Själv tycker jag att det är en smaksak men här kommer bägge ingångarna.

Historiska Kartor och Akter (lantmateriet.se)

1. Välj ett av tre alternativ;
· Sök via karta
· Sök översiktliga kartor
· Sök detaljerade kartor

Om du ska söka en gård så välj ”detaljerade kartor”

Fyll i önskat val

Äldre version av Historiska kartor

Historiska kartor | Lantmäteriet (lantmateriet.se)

1. Välj avancerad sökning

2. Välj mellan

· Lantmäterimyndighetens arkiv

Här finns bland annat 1770- och 1800-talets skifteskartor, ofta i koncepvariant

· Lantmäteristyrelsens arkiv

Här finns material från 1630 och fram till 1928. Vägkartor, sockenkartor, geometriska jordeböcker, skifteskartor med mera

· Rikets allmänna kartverk

Här finns Ekonomiska kartan, Generalstabskartan och Häradsekonomiska kartan.

Fyll i önskat val genom att bläddra med de små svarta pilarna

Skriva ut karta

I den äldre versionen kan du endast skriva ut en lågupplöst karta. Tidigare fick man betala för att få en högupplöst karta men nu är det gratis. För att få tillgång till en högupplöst karta måste du använda den nya versionen. Där kan du ladda ner en TIF-fil till din dator.

Gäller bägge versionerna

För att kunna titta på kartorna behöver man programmet DjVu. Det finns att ladda ner gratis från lantmäteriets hemsida.

Sedan är det bara att börja botanisera.

2022-01-27 Maria Landin