Ja vad är nu det? Det är ett verktyg som sitter på gamla segelskepp för att fästa skotten till seglen.

Det var en fråga jag fick i januari/februari från en av mina vänner på Gotland. Jag frågade naturligtvis varför hon frågade mig om det. Förklaringen var att hon hade upptäckt att en av hennes förfäder hade varit båtsman och hade haft soldatnamnet ”Koffernagel” så nu ville hon veta vad det var och lite mer om hur hon var besläktat med honom.

Att svara på den frågan var lätt, i alla fall om man har haft segelbåt och tittat på gamla segelfartyg, så jag förklarade vad det var för något. Men sedan var det ju det här med släkten, hur hängde det ihop och fanns det andra efterkommer i livet?

Jag skulle i alla fall till Gotland i februari för att fira hennes storasysters födelsedag, så jag beslutade att försöka göra en liten släktutredning utgående från båtsman Jakob Petter Jacobsson ”Koffernagel” född i Grötlingbo 1823. Han dog i Levide 1895, 71 år gammal.

Det första jag kunde konstatera var att han hade tre syskon, en bror och två systrar, det andra att samtliga barn var födda utom äktenskap med en okänd fader. Hans bror blev också båtsman med båtsmansnamnet Krona.

Den ena systern dog ogift och utan barn, den andra systern och brodern gifte sig och fick barn, barnbarn o.s.v.

Så det blev till att forska i okända marker. Naturligtvis känner jag till socknarna på Gotland, konstigt vore det ju annars när jag har bott där mer än 20 år, men inte på samma sätt som jag känner till socknarna i Skåne där min egen släkt kommer från och där jag är van att forska.

Så det blev lite nytt att försöka ta reda på hur de olika socknarna ligger i förhållande till varandra, hur de olika gårdar och torp kan tänkas ligga, många av dem finns ju inte mer, men namnen finns i husförhörslängder och andra kyrkböcker.

Lite om hur jag löste det.

Jag är en av de lite udda personer som använder en Mac till släktforskning, udda för att det inte finns så stort urval i program till Mac som till PC. I min Mac använder jag ett program som heter MacFamilyTree, det är ett tysk utvecklat program som finns på svenska, jag kan samtidigt ha min forskning i min iPhone och min iPad så jag enkelt kan visa när jag möter andra släktforskar vänner och intresserade släktingar. Nog om det tekniska.

För mer information om Jakob Petter Koffernagel och hans bror som båda var båtsmän, hade jag stor glädja av bl.a. https://www.gotlandsforsvarshistoria.se/bm/2.htm och deras namnregister över gotländska båtsmän, en sida jag fick tips om från Kerstin Jonmyren, jag använde även Centrala Soldatregistret för at få fram information.

En annan källa jag använde var mormonernas stora database ”Family Search”, den är gratis att använda, kräver bara att man upprättar ett likaledes gratis konto. Nu får ni ursäkta jag blir lite teknisk igen.

Det är nämligen så att MacFamilyTree har möjlighet att koppla upp sig mot FamilySearch, jag kan alltså enkelt från programmet få tips om möjliga släktingar.

Som alltid när det gäller tips från Internet, gäller det att kolla upp tipsen mot kyrkböckerna för att se om de nu är riktiga. Det är ju inget okänd fenomen att präster skriver fel eller att flera personer i samma församling heter det samma, så det gäller att kolla noggrant så man inte ramlar i en av dessa fallgropar. Men gör man det kan man ha stor glädja av denna funktion i programmet.

Jakob Petter Koffernagel Jacobssons efterkommer.

Hur blev den nu med Jakob Petters egna efterkommer, ju det blev många. Han fick 3 barn varav en som dog som späd, kvar var alltså en dotter och en son. Dottern fick 5 barn och sonen 4 barn varav de två dog som små.

Så kvällarna innan jag for till Gotland i februari ägnades åt släktforskning, jag använde Arkiv Digital, Family Search, befolknings skivorna och plågade storasystern med frågor, så hon fick leta reda på gamla papper från hennes föräldrars tid.

Något av det jag fick fram var att det finns en misstanke om vem som kan vara pappa till Jakob Petter och hans syskon, under hela perioden fram tills hon dog, bodde hans mamma nämligen i en stuga som låg på olika gårdar som ägdes av samma gotländska handelsmanna släkt, den flyttade nämligen från en gård i ett socken till en annan, och Jakobs mamma samt hans syskon flyttade med. Det verkar alltså som det har varit någon form av koppling mellan de två familjerna. Men det är bara en teori.

En annan rolig sak jag upptäckte under arbete gång, var att väldigt många av de manliga släktingar blev skomakare, de som hade varit båtsmän blev det när de avskedades och ett par stycken blev lärlingar hos en skomakare innan de startade eget skomakare verkstad.

Så vem vet, kanske har några av er som läser detta haft sina sko till reparation hos en av de två systrars släktingar, flera av dem var nämligen aktiva som skomakare fram till modern tid.

En sak är säker: Det hade inte gått att få så pass mycket fram på så relativt kort tid utan anslutningen till Family Search, det sparade mycket tid att jag enkelt kunde få fram möjliga grenar att forska på, några av dem var naturligtvis fel, men ganska mycket var rätt. Har man bara en ända av ett nysta går det ju allt som oftast att nysta upp det och få allt på plats. Här fick jag en ända att gå vidare på.

Det blev klar så båda systrarna kunde få var sin släkttavla i form av en hemsida och en ätlingsrapport för Jakob Petter ”Koffernagel” Jacobsson, allt på ett USB minne. I sommar bad så den äldre systern, hon och hennes make har varit våra mycket goda vänner sedan vi flyttade till Gotland i -85, om jag inte också kunde få lite fram om hennes pappa, visst kunde jag det, nu visste jag ju något så nära var de olike socknarna på Sudret befanns sig, så det blev till att gå åt andra hållet och få fram även hans anor. Allt som allt består databasen i dag av 684 individer och 221 familjer. Den är knappast komplett, det finns säkert mer att få fram, inte minst på systrarnas fars sida.

På deras pappas sida var det lite andra yrken som dök upp, flera av dem var hemmansägare på mindre gårdar på Sudret. Så det var det gamla vanliga med ungdomer på landsbygden: Ut att tjäna som dräng eller piga något år, sedan antingen köpa ett eget hemman eller flytta hem och ta över föräldrarnas hemman. Om det inte var så att man jobbade som dräng hos föräldrarna innan man tog över så småningom.

När storasysterns make så detta undrade han lite försynt om jag kunde få fram något liknande för hans släkt, så det blev till att jobba på under kvällarna när jag var på Gotland i februari, det lyckades få fram det mesta så även han har en databas med 824 individer och 288 familjer.

Hans föräldrar hade en blomsterhandel i Visby, såväl på hans mors som på hans fars sida var det trädgårdsmästare i släkten. Men det fanns variationer även där, en hade en period varit sjöman och troligen mött sin blivande hustru där, i alla fall blev hon gravid och de gifte sig. Vi rörde oss från Malmö längst upp i Sverige till Lappland med de olika individer i släkten, innan de så småningom hamnade på Gotland och Visby.

Det var speciellt roligt att se hur dessa två släkter har rört sig i världen. Hans släkt har varit väldigt utspridd, medan systrarnas släkt i stora stycken är genuina gotlänninge, även om det också  här har skett en viss ”import” av medlemmar genom åren. Så inga av dem kan sägas att vara 100% genuina gutar

Vad vill jag nu med denna lilla artikel: Ju uppmana att kasta sig ut i nya forskningsprojekt, det är allt som oftast roligt att försöka hitta nya vägar utöver de gamla invanda. Det har varit oerhört roligt att försöka reda ut alla dessa trådar och bäst av allt den glädja jag har mött när jag har lämnat över materialet till mottagarna.

Hans-Peter Stülten