Inger Maria Andersen och Hans Nielsen

Som det nog är bekant för er alla, har jag en del av mina rötter i Danmark, min mormor var dansk och så långt bakåt jag har kommit var alla hennes anor danska.

En stor del av min danska släktforskning bygger på en släktbok som togs fram i början och mitten på -70 talet av en firma i Fredericia på Jylland, alltså av professionella släktforskare. På den tiden kunde man inte sitta bekvämt tillbakalutad vid sitt skrivbord och forska på nätet, det var till att åka runt till församlingar, landsarkiv och nu levande släktingar för att intervjua.

Att det smög sig fel in i detta material kan kanske inte förvåna någon, borde inte göra det i alla fall.

Jag har de senaste månaderna hållit på att gå genom detta material, kollat uppgifterna mot kyrkböckerna från danska Riksarkivet för att se om nu Niels Hansen, min mormors farfar, var född och döpt på det datum och i den församling som står i släktboken. Ibland har det varit fel, men i de flesta fallen har det varit rätt. Även om det ibland har varit så att dop församlingen även har anförts som födelse församling, en följd av att födelsen skulle registreras där den ägde rum, och födde man på ett sjukhus eller en klinik blev det registrerat i den församlingen.

Ibland stöter man emellertid på överraskningar: Jag upptäckte till exempel att en av mina släktingar inte alls var släkt vara sig med mig eller någon annan i denna stora släkt med alla sina grenar, han var nämligen adopterad. Han var född på Kungliga Födselsstiftelsen i Köpenhamn (något liknande Allmänna Barnhuset i Stockholm) av en ogift moder, även döpt där i deras kyrka och sedan adopterat av en av mina släktingar. Om han visste om det är tveksamt, på den tiden pratade man inte om att barnet var adopterat, speciellt inte om det var så att det kom biologiska barn till adoptionsföräldrarna. Så den information som har getts till firman i Fredericia har säkert varit i god tro, även om den var fel.

En annan överraskning fick jag när jag fick en träff på DNA test, där fanns en peson som hade mycket DNA gemensamt med mig, vi borde alltså vara relativt nära i släkt inom de senaste 100 år eller så. Jag tog kontakt med honom och fick ett svar hur hans släkt såg ut bakåt i tiden, ett namn stack ut, nämligen min mormors far Hans Nielsen, han var smidesmästare och gift 2 gångar, den första hustrun dog ganska ung efter att ha fått 2 barn, sedan gifte han om sig med min mormors mor. Men inga av dessa kvinnor var mamma till min DNA träffs ana, så det blev till att titta i kyrkboken för hans födelse, och se där fanns lösningen, där stod det svart på vitt att han hade gjort en ung kvinna på smällen 1859 så hon fick en son augusti 1860, denna son var mormors farfar till DNA träffen, så det var inte så långt tillbaka när allt kom till allt.

Bilden som inleder denna artikel är på min mormors föräldrar där mannen till höger är alltså Hans Nielsen som fick en son 1860, en son som var helt okänd för släkten.

Så man vet aldrig vad man hittar när man forskar i släkten.

Hans-Peter Stülten