Medlemsmötena under 2024 kommer att hållas 12/3, 9/4, 14/5, 10/9, 8/10, 12/11, 10/12. Bara att boka in i kalendern! Välkomna.

  • 12/3 Maria Landin berättar om hur man forskar i domböcker efter en brottsmisstänkt, vad man kan hitta i domböckerna i övrigt, och lite om dödstraff och avrättningar.
  • 9/4 Lotta Östergren, släktforskare och medlem i föreningen, om sin forskning och DNA-resultat.
  • 14/5 Släktforskarstuga

Se mer under PROGRAM