Nu har vi haft vårt årsmöte och summerat 2023 men även blickat lite framåt på 2024.  Kul att det var så många som kom, vi var 28 personer som hade gett oss ut för att träffas i lokalen på Månberget i Nynäshamn, trots det ogästvänliga vädret.

Lite av det formella som skedde under årsmötet var:

  • Vår kassör Christina Knutsson valdes för ytterligare två år, vilket vi är mycket tacksamma för. Hon presenterade bokslut och budget och fick under mötet beröm för tydlighet och proffsighet.
  • Även andra styrelsemedlemmar valdes om. Vår vice ordförande Sandra Wictorin valdes som ledamot på två år, precis som Nanne Brödjegård (även han på två år). Ersättarna Stefan Berg och Per-Olov Nilsson valdes också om, fast på ett år. De kommer nu att vara ersättare i styrelsen tillsammans med nytillskottet Susann Colbing som också valdes till ersättare på ett år. Jättekul!
  • Maria Landin har ett år på sitt förordnande som ordförande  och Helene Skoglund har ett år kvar som ledamot (sekreterare).
  • Till revisor valdes Lisbeth Öhman (2 år) och Anita Brink valdes till revisorssuppleant (1 år).
  • Birgitta Sandberg valdes till valberedare (sammankallande) och Hans-Peter Stülten valdes till valberedare. Årsmötet gav styrelsen i uppdrag att ta fram ytterligare ett namn, eftersom det ska vara tre valberedare.
  • Årsmötet fastställde också att medlemsavgiften under 2025 kommer att vara samma som tidigare, 150 kronor per år.
  • Årsmötet avslutades med att mötesordföranden Whille Karlsson tackade för visat intresse och överlämnade ordförandeklubban till Maria Landin. Hon tackade i sin tur Whille med en blomma från alla oss i föreningen. Även avgående styrelsemedlemmen Christer Åhs och avgående revisor Lars Hagelin och revisorssuppleant May Callin fick blommor,  precis som avgående valberedarna Torbjörn Eriksson och Kerstin Norin.

Det är en hel del som ordnas under ett år med föreningen. Föreläsare bokas, lokaler fixas, kaffe och kaffebröd handlas in, kontakter has med ABF, släktforskarförbundet och andra leverantörer av böcker och databaser, stolar bärs och golv städas. För att bara nämna något. Så TACK alla som har tjänstgjort på olika sätt i föreningen under året. Vi blir gärna fler som jobbar med olika saker i föreningen, så är du intresserad – fråga gärna om det är något du kan hjälpa till med.
Nu tar vi sikte på våren!