Den 12 september gav Helene Skoglund oss ett smakprov på innehållet i hennes kommande bok om prästen Lars Weldt som verkade i Ösmo under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet. Boken, som förhoppningsvis kommer ut i början av 2024, ska ges ut av Strängnäs Stiftshistoriska Sällskap.

Helene, som själv är aktiv i vår förening, berättade att hon inte hunnit släktforska så mycket på sin egen släkt under ett par år utan att hon lagt all sin kraft på Lars Weldt och hans familj. Intresset för Lars Weldt väcktes 2019, då hon skulle skriva en artikel om 300-årsminnet av rysshärjningarna 1719.

Lars Weldt var präst i Ösmo under nästan 40 år och det är alltså hans handstil och kommentarer man möter i kyrkoböckerna. Helene berättade att hon började plöja kyrkoböckerna och blev mer och mer nyfiken på Lars Weldt och hans familj. Lars föddes 1656 i Ösmo där hans far Olof Weldt också var präst. Familjen bodde då i den gamla prästgården, ett hus som fortfarande finns kvar idag. Hans mor hette Maria Malmander och hon omkom tragiskt i en drunkningsolycka vid Brandalsund när Lars var 15 år. Maria själv var endast 31 år gammal.

Lars gick i sin fars fotspår och blev prästvigd 1676. Hans första tjänst var som huspredikant hos fru Helena Flemming på Djursnäs och senare på Fållnäs. Helena Flemming var en kvinna som betytt mycket för både Ösmo och Sorunda socknar. Hon skänkte bland annat Nyble till kyrkan för komministerns räkning. År 1683 gifter sig Lars med Maria Hästsko och de får tillsammans 6 barn innan Maria dör 1695 i barnsäng. Lars, som står ensam med flera små barn, gifter om sig med Elisabet Columba. Men också hon dör efter något år. År 1691 dör Lars far Olof och Lars efterträder honom som kyrkoherde i Ösmo där han kommer att verka fram till sin död 1731.

Det var i korthet lite om Lars Weldt och hans familj. Under forskandet blev Helene mer och mer intresserad av vad man kan få fram om ”vanliga” människors liv genom kyrkböckerna. Lars fick ju under sin ämbetstid hantera många svåra händelser som satt spår i vår historia. Det var missväxten under slutet av 1600-talet då det noteras i dödböckerna om människor som svalt ihjäl. Det var pesten 1710 då över 300 personer dog bara i Ösmo socken mot ”normalt” 40 stycken. Och inte minst rysshärjningarna 1719 då hela kustremsan brändes och människor flyktade för sina liv. Då fick Lars skriva in i dödboken om de två små pojkarna som drunknade under det att deras mor våldtogs.

Lars bidrog nog också i hög grad till att Christoffer Polhammar, senare adlad Polhem, kom att bli den han blev. Lars undervisade nämligen Christoffer i latin vilket var förutsättningen för att han senare kunde läsa på Uppsala universitet och bli ”den svenska mekanikens fader”. Som ersättning för studierna tillverkade Polhem ett avancerat ur till Lars. Detta finns idag hos Riksatikvarieämbetet på Gotland.

Helene har djupdykt i olika källmaterial för att få en så heltäckande bild som möjligt av familjen. Förutom kyrkoböckerna är det likpredikningar, bouppteckningar, mantalslängder, Strängnäs domkapitel, historiska kartor med mera. Materialet finns till viss del digitaliserat men många besök har det blivit på Riksarkivet, Stadsarkivet, Kungliga biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek med flera. Dessutom små utflykter till gårdarna runt om i trakten för fotografering.

Trots den imponerande bredden på källmaterialet har det varit svårt att hitta uppgifter framför allt om kvinnorna. Helene berättade speciellt om hur hon letat efter Lars Weldts andra hustru Elisabet Columba. Hon är ett mysterium. Varifrån kom hon, när var hon född?

Inne i Ösmo kyrka finns två Weldtska gravhällar, under den ena ligger Olof Weldt med hustru och under den andra Lars Weldt med sina två hustrur. Och i sakristian hänger fortfarande porträttet på Lars där han vakar över sina efterkommande.

Maria Landin, ordförande i Nynäshamns släktforskarförening