Höstens första medlemsmöte hade vi besök av Musköbon Bertil Oskarsson. Han är engagerad i Muskö hembygdsförening och höll ett föredrag om Muskö förr och nu.

Muskös historia går långt tillbaka. Bland annat har man kunnat koppla storgården Arbottna till vikingatiden och under 1200-talet nämns Muskö i samband med kung Waldemars segelled, berättade Bertil Oskarsson.

Mycket har handlat om Muskös strategiska läge på östkusten. Naturhamnen Älvsnabben har genom historien varit bas för den svenska flottan och därför kopplas Muskö också till Erik av Pommern under 1400-talet och Gustav Vasa under 1500-talet. Den fina kyrkan som står där i dag invigdes år 1630 av Gustav II Adolf. Det var från Älvsnabben han seglade mot Trettioåriga kriget, där han stupade 1632.

Även Muskö drabbades av de så kallade rysshärjningarna 1719. Lite senare, 1742–1743, var ryssarna tillbaka i ett helt annat sammanhang. Då inkvarterades ryska soldater på ön, lejda som stöd om dansken skulle tänka sig att angripa Stockholm.

Jord- och skogsbruk har präglat livet på Muskö, även med torpare för att göra dagsverken. Även sågverk växte fram som resultat av skogsverksamhet. Båtbyggeri i form av tre båtvarv, och fiske har också varit viktig verksamhet. Man hade även egen skola och präst. Över tid har sommarstugebebyggelsen ökat.

Någon gång under 1930-talet uppmärksammades en mängd flöten i en av vikarna. Vid närmare undersökning fann man cirka 3 000 liter sprit, avsedd för krogar i Stockholm. Man konstaterade att det rörde sig om estnisk sprit. Viken fick namnet Spritviken.

Utan landförbindelse var man i behov av egen buss för bland annat post. Bertil Oskarsson berättade att så länge man inte hade någon fast landförbindelse fanns det färjeleder, bland annat till Berga och Söderby brygga. Riktigt kalla vintrar kunde man köra bil över isen. För att sköta skolbarnens tandhälsa anlöpte en båt, Plomben 3, med tandläkare ombord.

Den militära verksamheten började under andra världskriget. Det fanns luftvärn vid Märsgarn och signalspaning vid Arbottna. Med de militära planerna på en marin bas blev det många nya arbetstillfällen för bland annat sprängare, timmermän och betongarbetare. Basen var klar 1969 och nu är såväl marinstab som marinledning utlokaliserade till Muskö, som sedan 1968 tillhör Haninge kommun. Den nuvarande tunneln stod färdig i mars 1964.

Platser som idag är värda besök på Muskö är till exempel herrgården Ludvigsberg, som bland annat Bellman har besökt. Annat att titta på är Muskö kyrka och museet vid Grytholmen.