Årsmötet stödde på problem i sista minuten, vi var tvungna att flytta till KonstPoolen då vår ordinarie lokal var under ombyggnad och inte var blivit klar i tid.

Foto Copyright© Helene Skoglund

I år blev årsmötet i sista minuten drabbad av ett allvarligt förhinder, ett förhinder som kunde ha kullkastat hela mötet.

Vår normala möteslokal på Vikingavägen 15 i bostadsrättsföreningen Månberget, var under ombyggnad, köket skulle bytas ut. Detta skulle ha varit klart i god tid innan årsmötet så lokalen kunde användas även om köket inte var klart. Dagen innan mötet fick vi ett samtal från Anders Lövgren, vår kontaktman på Månberget, att hantverkarna inte på långa vägar var klara, hela lokalen var fylld med grejor som skulle vara i köket.

Det klarade sig då Anders Löfgren tog kontakt med KonstPoolen lite längre uppe på Vikingavägen så vi kunde vara där med kort varsel. Tack till Anders Löfgren och Maria Oscarsson Marle som löste det så snabbt åt oss.

Själva årsmötet gick bra och smidigt. Den inleddes med en tyst minut för att minnas de medlemmar som hade gått bort under 2019. Sedan var det dags att välja mötesfunktionärer Ingvar Axelsson blev vald till mötesordförande, ett uppdrag han har skött med den äran nästa alla åren sedan föreningens start, Helene Skoglund blev vald till mötessekreterare, även det ett uppdrag hon har skött med den äran på samtliga årsmöten sedan starten. Kerstin Norin och Keth Andersson valdes att justera protokollet och vara rösträknare vid behov.

Vi har en fin dirigentklubba som Ingvar har skänkt oss, den hade jag lyckats glömma hemma, så i stället fick vi ta till den lite ovanliga klubban ni ser på bilden.

Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut blev godkända utan problem, samma sak med verksamhetsplanen för 2020. Det beslutades om oförändrad medlemsavgift för 2021 men det flaggades för att den kan komma att höjas till 2022, detta med anledning av att förbundsavgiften till Släktforskarförbundet höjs successivt under några år framöver.

En motion hade lämnats in om en stadgeändring, styrelsen hade rekommenderat avslag på motionen och det blev även mötets beslut.

Sedan var det dags för valen, det skulle väljas ny kassör och en ny ersättare till styrelsen.

Till kassör för två år valdes Christina Knutsson och som ersättare för ett år valdes Anita Brink. Övriga personer i styrelsen var antingen inte på val eller föremål för omval, så styrelsen ser numera ut som följer efter årsmötet och det konstituerande styrelsemötet:

Ordförande Hans-Peter Stülten, på val 2021

Vice ordförande Maria Landin, på val 2022

Kassör Christina Knutsson, på val 2022

Sekreterare Helene Skoglund, på val 2021

Ledamot Nanne Brödjegård, på val 2022

Ersättare Sandra Wictorin, på val 2021

Ersättare Per-Olov Nilsson, på val 2021

Ersättare Anita Brink, på val 2021

Övriga förtroendevalda, revisorer och valberedning var omval på samtliga poster.

Valberedningen rekommenderade att ombud till ABF:s års- och halvårsmöte utses av föreningens styrelse, detta blev även mötets beslut.

Med detta var själva årsmötet slut och man gick över till att fika och handla från bokbordet.

Referat Hans-Peter Stülten