Den 12 mars hade vi besök av Thomas Fürth som berättde om hur släktforskningen har uppmärksammats av den ansedda tidskriften ”Science”. Hur forskare i främst USA med hjälp av släktforskning har studerat hur arv och livsstil påverkar livslängden. Hur långt man genom åren har rest för att hitta sin partner.

Han berättade även om projektet ”Geni World Tree” som kopplar ihop släktforskningdsdata från hela världen för att skapa ett gigantisk släktträd. Aääa är vi släkt, frågan är bara hur långt bakåt den gemensamma anan finns.

Thomas Fürth Foto: Copyright © Hans-Peter Stülten

Den 12 mars hade vi besök av Thomas Fürth som berättade mycket spännande om hur släktforskningen har uppmärksammats i den ansedda tidskriften ”Science”. Orsaken är ett projekt som ett antal vetenskapsmän i främst USA har satt igång, där man ville undersöka hur arv och livsstil påverkade livslängden, man ville undersöka det i ett mycket större perspektiv än bara det som man kan få fram genom att se på den egna befolkningen. Man ville även ha reda på hur långa avstånden, genom tiderna, varit mellan blivande partners.

Som en form av ”crowdfunding” samlade man in släktforskningsdata från nätet. Normalt med crowdfounding rör det sig ju om att samla in pengar till att starta en eller annan utveckling. Här var det att samla in data, man tittade på såväl de nakna data, som på källhänvisningarna. Man kom fram till att, av de över 100 miljoner data som fanns på nätet var det enbart 2% fel. En smått imponerande siffra.

Resultatet av detta blev att man upptäckte att det var bara 16% arv och 84% livsstil som påverkade livslängden. Man upptäckte även att på 1700 talet hittade man sin partner inom 10 km . radie medan man runt 1950 fick leta inom en 10 mils radie för att hitta sin partner. I dag är det ju ofta än längre avstånd det rör sig om.

Thomas berättade även om själva projektet ”Geni World Tree”, där släktforskare från hela världen lägga in sin forskning för att skapa ett gigantisk släktträd. Vi är ju alla på något sätt i släkt med varandra, frågan är bara hur långt tillbaka den gemensamma anan finns.

Thomas är en av de 200 ”arborister” som jobbar med trädet och plockar bort felaktigheter som har kommit in.

Vitsen med att ladda sitt släktträd upp till Geni är att man får kontakt med andra släktforskare som forskar i samma släkt, det kan vara sidogrenar eller sidogrenar till sidogrenar o.s.v., grenar i släkten man kanske inte alls själv har tänkt på.

En mycket givande kväll.

Nästa månad kommer Lars Ericson Wolke för att berätta om Lasse Maja, vi syns då.

Hans-Peter Stülten, referent för kvällen.

Foto: Copyright © Hans-Peter Stülten