Den 11 september kom Bertil Oppenheimer till Nynäshamn och berättade om sin familjs flykt till Sverige mitt under brinnande kriget, något som har resulterat i en bok.

Till Sverige – Historien som aldrig blev berättad av Bertil Oppenheimer

Tisdag den 11 september hade Nynäshamns Släktforskarförening sitt första möte för hösten.

Bertil Oppenheimer kom och berättade utifrån sin bok ”Till Sverige, historien som aldrig blev berättat”. En bok om hans föräldrars flykt från tretiotalets Tyskland till Sverige, och om judisk släktforskning.

Han berättade att han hade börjat släktforska som tonåring, orsaken var att han hade hört om Robert Oppenheimer, en av atombombens fäder. Han frågade sin pappa om de var släkt.

Det är de inte, orsaken till namnlikheten är att der fram till 1880 inte användes familjenamn i judiska släkter, när det sedan skulle användas var det ofta så att man fick namn efter vart man bodde. I detta fall är såväl Bertil Oppenheimers som Robert Oppenheimers släkter från omnejden av orten Oppenheim i Sydtyskland.

I och med att Bertil Oppenheimer började så tidigt, hade han fortfarande äldre släktingar han kunde fråga om släktens historia.

Flykten till Sverige var huvudämnet för kvällen. Den gick via Holland till Sverige dit familjen kom i 1943. Det involverade även att familjen en tid hade bott dold hos kristna holländska familjer. Bertil Openheimer visade såväl gamla fotografier som nytagna bilder då han hade varit och besökt efterkommare av de familjer hans föräldrar bodde hos.

Överhuvudtaget ett mycket intressant föredrag, som nog inte lämnade någon av de ca. 40 talet medlemmar som hade tagit sig till mötet oberörd.

Hans-Peter Stülten

Kvällens referent