Den 20 januari 2018 var det Släktforskningens dag. Vi var på Nynäshamns bibliotek med bokbord och information. Maria Landin höll ett litet föredrag om kommunarkivet för ett trettiotal åhörare.

Text & foto: Copyright © Helene Skoglund

På Släktforskningens dag, den 20 januari, fanns Nynäshamns släktforskarförening på plats i Nynäshamns bibliotek för att visa hur man släktforskar och för att svara på frågor. När Maria Landin klockan 12 började berätta om vad man kan hitta i de lokala arkiven hade drygt 30 intresserade samlats.

Men varför forska i lokala arkiv? Grunden i släktforskningen – pusselbitar som födelseår och datum för giftermål, död och begravningar – hittar man i kyrkböckerna. Men den som vill ha mer kött på benen i sin forskning kan börja leta på andra ställen. Något som ofta glöms bort är de lokala arkiven. I Nynäshamn finns det mycket sådant intressant material.

I kommunarkivet finns material från när de gamla socknarna blev kommuner 1863. Det handlar om fattigvård, skolväsende och andra kommunala ansvarsområden. Men i kommunens bild- och folkrörelsearkiv finns också hela föreningsarkiv där man kan hitta information om släktingar.

I mitten av 1800-talet förändrades Sverige med den växande industrialiseringen och på landsbygden växte statarsystemet fram. Med detta växte också folkrörelser som arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Just arbetarrörelsen var stor i Nynäshamn redan när staden började växa fram, berättade Maria Landin. År 1903 gick tusen personer i förstamajtåget.

– Då hade köpingen bara existerat i ungefär fem år!

I Sorunda var även missionsrörelsen stor, och bondeförbundet.

– Eller varför inte titta i Sorundas sockenbiblioteks låneliggare? Sorunda sockenbibliotek inrättades 1851 och skulle man låna en bok måste man skriva in sitt namn, sa Maria Landin.

– Rödakorsföreningen statades 1927 i Nynäshamn och ansvarade för tandvård för skolbarnen. Där kan man också hitta sina förfäder i listorna, sa Maria Landin.