Andra källor än kyrkböckerna

En heldag ägnad åt släktforskning

I söndags den 17 mars samlades en grupp medlemmar ur Nynäshamns Släktforskarförening för att under Maria Landins sakkunniga ledning ägna dagen åt att lära sig söka information i andra källor än de gängse kyrkböckerna. Det finns åtskilligt mer att hämta ur andra arkiv, som kan fördjupa kunskapen om våra förfäder och ge en tydligare bild av deras miljö och livsvillkor.

Här kan nämnas t.ex bouppteckningar, som ofta i detalj visar hur man levde och bodde just vid tidpunkten då personen i fråga avled, hur ekonomin var, vilka arvingar vederbörande hade etc.

En annan innehållsrik källa är domböckerna, som hanterades av häradsrätterna eller rådhusrätterna och där allehanda tvister och mål avhandlades och noterades. Här finns mycket information att hämta, men domböckerna är inte helt lätta att hitta i. Lantmäteriets historiska kartor, som numera är tillgängliga på nätet, är ytterligare en källa till ökad kunskap om gårdar, torp och ägarförhållanden på landsbygden.

Digitaliseringen av arkivmaterial, som går snabbt framåt, har underlättat forskningen i hög grad, men fortfarande dyker det upp situationer där man får gå till originalkällan på Riksarkivet eller Landsarkiven.

Det blev en inspirerande dag med många tips och utbyte av erfarenheter.

Per-Olov Nilsson

      

En sida från en bouppteckning 1891