Förtroendevalda i föreningen

Styrelse 2018

Hans-Peter Stülten, ordförande

Maria Landin, viceordförande

Helene Skoglund, sekreterare

Maria Moberg, kassör

Nanne Brödjegård, ledamot

Per-Olov Nilsson, ersättare

Birgitta Sandberg, ersättare

Sandra Wictorin, ersättare

Revisorer

Johnny Edholm

Lars Hagelin

Odd Andersson, ersättare

Valberedning

Christer Åhs, Sammankallande

Gerd Hannerfeldt

Susann Colbing