Förtroendevalda i föreningen

Styrelse 2017

Hans-Peter Stülten, ordförande

Maria Landin, viceordförande

Helene Skoglund, sekreterare

Hans Schultz, kassör

Per-Olov Nilsson, ledamot

Nanne Brödjegård, ersättare

Birgitta Sandberg, ersättare

Sandra Wictorin, ersättare

Revisorer

Johnny Edholm

Anton Schmiedhofer

Gerd Hannerfeldt, ersättare

Valberedning

Christer Åhs, Sammankallande

Gerd Hannerfeldt

Gunnar Sundberg