Kommunarkivet har 800 hyllmeter handlingar med massor för släktforskare

Den 9 oktober hade Nynäshamns släktforskarförening besök av Patrik Larsson, Nynäshamns kommunarkivarie. Han berättade vilka skatter arkiven kan innehålla för släktforskare och hembygdsforskare.

Tekniken var inte riktigt med oss (vilket inte på något sätt var föreläsarens fel) så vi kom igång lite senare än tänkt, men sedan bjöds publiken på en mängd intressanta fakta och svar på frågor om arkivets spännande innehåll.

Det finns 800 hyllmeter handlingar i kommunens arkiv. Från det att de borgerliga kommunerna bildades år 1863 – och ibland ännu tidigare – har handlingar som rör samhällets inblandning i människors liv arkiverats. Det handlar till exempel om skolgång, fattigvård, nykterhetsvård, äldrevård och barnavård. Därför kan släktforskare hitta en hel del intressanta handlingar där.

–         Här kan man hitta sådant som kan krydda historien om ens släktingar och göra att man kommer dem lite närmare inpå livet, sa han.

I skolarkiven kan man hitta examenskataloger med betyg, vitsord och anmärkningar. I vissa fall kan det i skolhandlingar finnas uppgifter som föräldrarna och till exempel få reda på deras yrke.

I fyrktalslängder, som användes till 1918, kan man se vilken röststyrka personer hade innan allmän rösträtt infördes. De som betalade inkomstskatt hade rösträtt i kommunalnämnden i kommunen och ju högre skatt man betalade, desto fler fylkar hade man. I Ösmo kommuns kommunalnämnd hade till exempel friherre Adlercreutz på Nynäs gods 7 000, berättade Patrik Larsson.

– Medan min farfars farfar på Yxlö hade 18. Det är intressant för det säger en hel del om hur det ekonomiska systemet såg ut på den tiden.

I röstlängderna kan man hitta annat.

– Här kunde jag till exempel se att min farfars farmor utnyttjade sin nyvunna rätt att rösta, första gången kvinnor fick gå till valurnorna och rösta 1921.

Kommunarkivet är inte digitaliserat, och kommer troligtvis inte att bli det. Det är alldeles för omfattande och det skulle bli jättedyrt. Men en egen sida på Nynäshamns kommuns hemsida ska arkivet få, berättade Patrik Lasson.

Det finns ingen forskarsal i arkivet, men vill man titta på några handlingar går det att ordna ändå. Är det så att man vet exakt vilken handling man vill se kan man till och med få kopior hemskickade. Just nu är Patrik är föräldraledig, så fram till årsskiftet är det till kommunens kansliavdelning man vänder sig.

Referat Helene Skoglund

Foto Copyright © Helene Skoglund